disclaimer

De op deze website vermelde gegevens zijn slechts ter algemene informatie samengesteld en dienen niet als juridisch advies te worden beschouwd. Aan deze informatie kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, worden ontleend. Molenaar Abeln Advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade die mocht (zijn) ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde gegevens. De ontvangst van deze informatie vormt geen relatie van enigerlei aard tussen Molenaar Abeln Advocaten en de ontvanger van deze informatie.

Deze website bevat informatie (gegevens, software, foto's en andere materialen) die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht is beschermd. Gebruik van deze informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van Molenaar Abeln Advocaten is niet toegestaan.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Molenaar Abeln Advocaten heeft geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of links op gelinkte websites.