Focussegmenten

Molenaar Abeln heeft langdurige en intensieve ervaring in een veelheid van branches, wat maakt dat cliënten uit deze branches aanspraak kunnen maken op achterliggende kennis over de specifieke dynamiek van hun markten, hetgeen de juridische advisering aanzienlijk vergemakkelijkt.

Daarnaast heeft Molenaar Abeln een viertal zogeheten ‘focussegmenten’ gedefinieerd, waarin ons kantoor beschikt over extra expertise en waarin wij ook veel nationale en internationale ondernemingen bedienen. Voor elk van deze focussegmenten hebben wij teams opgetuigd en organiseren wij vaste interne knowhow-bijeenkomsten over zowel de juridische – als de marktontwikkelingen in het betrokken segment.