Bancaire en financiële dienstverlening

Wij onderhouden van oudsher een wijdvertakt netwerk in de financiële wereld. Dat moet ook wel, gelet op onze ondernemingsrecht- en transactiepraktijk, waarin deze partijen een onmisbare rol spelen. Mede als gevolg van de wereldwijd sterk toegenomen belangstelling voor het functioneren van de financiële wereld, ziet de sector zich geconfronteerd met een steeds strenger wordend toezichtstelsel, zoals Sarbanes-Oxley, en toezichthoudende autoriteiten, zoals DNB en AFM in Nederland, maar ook de SEC die vergaande bevoegdheden heeft die zich niet beperken tot de Verenigde Staten alleen. Dat vergt dat onze advocaten niet alleen beschikken over excellente transaction skills maar ook over diepgaande kennis van het relevante regulatoire kader.