Handel, industrie en automotive

De industrie, zowel zware industrie als hightech, vormt – samen met de auto-industrie en de daarop gerichte toeleveranciers – een focussegment voor Molenaar Abeln. Cliënten uit deze sector vinden ons kantoor niet alleen vanuit hun behoefte aan dieptekennis van deze markt maar ook omdat zij hun eigen ondernemerschap weerspiegeld zien in de wijze waarop wij voor hun belangen opkomen zowel in tijden van hoog- als van laagconjunctuur.