Mediation

Een conflict hoeft niet altijd te worden opgelost door de gang naar de rechter in te zetten. Voor bepaalde conflicten kan mediation het juiste middel zijn om te komen tot een oplossing. Mediation is  een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke, neutrale derde als bemiddelaar optreedt en partijen begeleidt om vanuit ieders belang tot een voor alle partijen optimale oplossing van het conflict te komen. Mediation is daarbij in het bijzonder geschikt in situaties waarbij partijen een langdurige en/of nauwe relatie hebben en/of nog langere tijd met elkaar verder moeten. Ten opzichte van procederen kent mediation veel voordelen: het is minder ingrijpend, het conflict wordt snel(ler) opgelost, de oplossing is voor beide partijen aanvaardbaar en de kosten zijn lager omdat partijen niet ieder hun eigen gemachtigde en/of advocaat hoeven in te huren. Door hun jarenlange ervaring in de advocatuur beschikken de mediators van Molenaar Abeln over de bijzondere kennis en capaciteiten om partijen succesvol te begeleiden naar een voor alle partijen optimale oplossing.