Schadeclaim Rabobank wegens verkoop rentederivaten

De Stichting Renteswapschadeclaim start een collectieve actie (massaclaim) tegen de Rabobank. De Stichting start de procedures in naam van alle geregistreerd belanghebbenden. Gedupeerde ondernemers kunnen dus deelnemen zonder dat hun gegevens bekend worden bij de Rabobank. Tegen de andere banken – ING Bank, ABN AMRO en Deutsche Bank – neemt de stichting zaken voorlopig alleen in behandeling op individuele basis. Gedupeerde ondernemers kunnen zich hiervoor aanmelden op basis van 'no cure no pay'.


De claim tegen Rabobank en de Euribor-fraude


Een dertigtal medewerkers van de Rabobank heeft in de periode 2005 t/m 2010 in ernstige mate bijgedragen aan het manipuleren van de Euribor-rente, die een cruciaal onderdeel vormt van het swapcontract. Klanten van de Rabobank zowel particulieren, niet-professionele- en professionele beleggers, MKB en publieke organisaties zouden nooit renteswapovereenkomsten hebben gesloten indien zij een juiste voorstellingen van zaken zouden hebben gehad.


Hierdoor komen zij in aanmerking voor een geheel opzichzelfstaand beroep op dwaling en bedrog. Slaagt dat beroep dan wordt het  swapcontract teruggedraaid. Wat levert dat op?


Bij lopende renteswapcontracten bedraagt de vordering het verschil tussen de betaalde rente en de Euribor-rente. Hoewel alle gevallen verschillen, is de vuistregel dat de schade 200.000 euro bedraagt per miljoen euro aan lening. Bovendien bent u dan af van toekomstige renteverplichtingen in kader van de swap en mogelijke gevolgen van de negatieve waarde.


Bij afgekochte renteswapcontracten bedraagt de vordering bij een beroep op dwaling vanwege de Euribor-fraude de in rekening gebrachte afkoopsom van de renteswap en de reeds betaalde rente.


Risico’s renteswaps verzwegen


Uit alle dossiers van de Rabobank blijkt verder dat ondernemers slechts door middel van algemene brochures van productinformatie zijn voorgelicht over de aard, de risico’s en de gevolgen van renteswaps. Wat de Rabobank verzweeg was dat het feitelijk een complex financieel product betrof met grote risico’s. Deze risico’s openbaren zich op het moment van dalende rente, zoals dat eind 2008 het geval is.


Bij een dalende rente ontstaat er een negatieve waarde van de renteswap. In dat geval wordt de swaphouder geconfronteerd met een extreem hoge afkoopsom bij voortijdige beëindiging van de renteswap. Negatieve waarden van 200.000 euro of meer komen veelvuldig voor. De Rabobank heeft deze risico’s van de renteswap bij aangaan van de overeenkomst verzwegen en heeft ondernemers niet gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen. Hierdoor is er recht op schadevergoeding voor contracten van zowel lopende renteswaps al afgekochte renteswaps.


Schade en te veel betaalde rente


De schade bestaat uit verschillende componenten: dat kan de afkoopsom (negatieve waarde) zijn, maar ook de op de renteswap betaalde rente, terwijl het nominale bedrag van de swap niet meer overeenkomt met de hoogte van de financiering vanwege aflossing (‘overhedge’). Het kan ook voorkomen dat de rentederivaten overeenkomst doorloopt, terwijl de financiering al helemaal is afgelost. Deze heeft voor de ondernemer dan helemaal geen nut, maar brengt wel veel maandelijkse kosten met zich mee.


Voorts kan de bank in de financiering diverse opslagen in rekening hebben gebracht met het argument dat er door de ontstane negatieve waarde een verhoogd risico voor de bank is ontstaan.


Wanneer bij de schending van de zorgplicht, een beroep op dwaling wordt aanvaard kan dat tot vernietiging van de renteswap leiden en tot een volledige terugbetalingsverplichting van de bank, zoals hierboven weergegeven.


Namens Molenaar Abeln Advocaten treedt Carel Abeln op als advocaat voor de Stichting Renteswapschadeclaim.


Klik hier voor de website van de Stichting Renteswapschadeclaim. Op deze website vindt u meer informatie over renteswaps, de inhoud van de claim en de Stichting zelf.