Ondernemingsrecht

  • Home
  • Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht in brede zin omvat het totale spectrum van juridische disciplines die zich kunnen voordoen binnen de onderneming en in haar verkeer met in- en externe stakeholders en contractspartijen. Hoewel onze cliënten-ondernemers opereren in zeer uiteenlopende markten hebben zij belangrijke kenmerken met elkaar gemeen, vooral de behoefte aan een persoonlijke benadering, flexibiliteit, scherpte, creativiteit en dat alles tegen overzichtelijke kosten. Het zijn precies ook deze kenmerken die de leidraad vormen van onze praktijk. Grondige kennis van de juridische, sociale en financiële aspecten van het ondernemen is daarbij onontbeerlijk. Onze ervaring en expertise telt. Dat maakt ons tot een waardevol klankbord voor ondernemers.