Arbeidsrecht


In het arbeidsrecht is, kortweg, de verhouding tussen werkgever en werknemer geregeld en de op beide partijen rustende verplichtingen. Met de cynische uitspraak ‘ik wens u veel personeel’ wordt beoogd tot uitdrukking te brengen dat slecht functionerend personeel een nachtmerrie kan worden voor een ondernemer. De werkgever die aanleiding ziet om een arbeidsrelatie met een werknemer te beëindigen ziet zich al snel geconfronteerd met een complex van regels die het niet makkelijk maken om de daad bij het woord te voegen. In zo’n geval bieden de arbeidsrecht-advocaten van Molenaar Abeln praktische ondersteuning: als het kan door het treffen van een schikking, als het moet door het voeren van een procedure, gewoonlijk voor de kantonrechter. Omgekeerd is een uitgangspunt van het arbeidsrecht om bescherming te bieden aan de economisch zwakkere partij. Ook werknemers die met ontslag worden bedreigd kunnen terecht bij Molenaar Abeln.