Handelsrecht

Het handelsrecht is in Nederland geregeld in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en wordt,  waar sprake is van een internationale dimensie, voorts bestreken door (ingewikkelde) regels van internationaal privaatrecht. Enerzijds vraagt de internationale en nationale economie om een soepel handelsverkeer, anderzijds wijst de praktijk uit – of het nu gaat om consumentenproducten, industriële producten of commodities – dat een transactie soms toch niet oplevert wat er van werd verwacht, hoe goed e.e.a. ook leek te zijn vastgelegd. Molenaar Abeln staat cliënten bij in het hele scala van commerciële contracten, waaronder distributie, agentuur en franchising, koop- en verkoopovereenkomsten, algemene voorwaarden, productaansprakelijkheid enzovoort voor nationale en internationale rechterlijke of arbitrale colleges.