Herstructurering, insolventie en financiering

Herstructurering van ondernemingen doet zich regelmatig voor in tijden van laagconjunctuur, maar toch niet alleen dan. In een situatie van herstructurering kunnen veel disciplines bij elkaar komen: vennootschapsrecht, arbeidsrecht (bijvoorbeeld afvloeiingsregelingen of onderhandelingen met vakbonden), fiscaliteit. Wanneer uitstel van betaling wordt verleend of een faillissement wordt uitgesproken door de rechtbank, dan kan een van onze gespecialiseerde advocaten worden ingeroepen om de belangen van de cliënt tijdig te bewaken. Als een partij dreigt te worden geschaad door insolventie van een wederpartij is het van groot belang dat het belang veilig wordt gesteld, bijvoorbeeld door het leggen van beslag. De ondersteuning bij ondernemingsfinanciering tenslotte heeft betrekking op de juridische en fiscale advisering over alle manieren waarop de onderneming kapitaal aantrekt, of dat nu is door leningen of de uitgifte van aandelen.