Vastgoedrecht

De ‘stenen-‘ ofwel vastgoedpraktijk heeft zowel betrekking op particulier als bedrijfsmatig vastgoed. Het kan gaan om huurkwesties en de ontwikkeling van bouwprojecten. Het civiele bouwrecht is dan van toepassing op samenwerkings- en financieringsovereenkomsten, de aanneming van werk en de daaruit voortvloeiende geschillen over gebreken, meerwerk, bouwtijdoverschrijding en prijsdisputen. In de vastgoedpraktijk bestaat er, door de onontkoombare aanwezigheid van de overheid, veel interactie met het bestuursrecht. Het bestuursrecht is een buitengewoon gecompliceerd rechtsgebied, dat bovendien eigen procedures en instanties kent voor rechtzoekenden, die wezenlijk afwijken van de civiele rechtsgang.