Vennootschapsrecht


Het vennootschapsrecht is voornamelijk geregeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het vennootschapsrecht kan worden beschouwd als ondernemingsrecht in enge zin waar het betrekking heeft op rechtspersonen (zoals NV, BV, Stichting en Vereniging) en hun organen: (algemene vergadering van) aandeelhouders, bestuur, raad van commissarissen. Het vennootschapsrecht heeft zich in de afgelopen jaren, volgens sommigen, wel ontwikkeld tot ‘mandarijnenwetenschap’ in die zin dat een grote stroom van jurisprudentie en publicaties een weerspiegeling is van sterk gewijzigde maatschappelijke opvattingen over het functioneren van ondernemingen mede als gevolg van recente schandalen. De toegenomen behoefte aan transparantie is daarbij een grondtoon. Met dieptekennis van deze juridische complexiteit streeft Molenaar Abeln niettemin toch vooral naar wat ondernemers in de eerste plaats willen: een praktisch antwoord op hun vraag.